Bun venit pe pagina www.djstsatumare.ro!
Email: djst.satumare@mts.ro
CONTACT 0261.711.604
PROGRAM

Luni - Vineri 08.00 -16.30

ADRESA

Str. Vasile Conta, nr. 2, SM

Concursul local de proiecte

                                                              ANUNŢ

 

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin DJST Satu Mare, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt asociaţiile și fundaţiile care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare, care îndeplinesc cumulativ: a) au menționate în statut/actul constitutiv/regulamentul intern de organizare și funcționare tipurile de activități pentru tineret care urmează să se desfășoare prin proiect; b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanțare nerambursabilă acordate și/sau parteneriatele semnate cu finanțatorul și au raportat corect, complet și la timp în cadrul respectivelor contracte de finanțare/parteneriate; c) nu depășesc numărul de proiecte depuse prevăzut în anunțul de participare; d) au depus dosarul de concurs la termenul de depunere, stabilit în anunțul de participare.

Sunt solicitanți eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 asociaţiile și fundaţiile care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute mai sus, de la lit. a) – d), și au sediul social/filială în județul în care se organizează concursul local de proiecte.

           Perioade: depunerea proiectelor: 15 mai – 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepția zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Satu Mare din municipiul Satu Mare, str. Vasile Conta nr. 2 ap. 1, județul Satu Mare, sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST, prin poștă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST după data de 06 iunie 2017, ora 16.00); etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07 – 12 iunie 2017; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017; depunerea modificărilor și completărilor: 13 iunie – 19 iunie 2017; reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 – 21 iunie 2017; afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017; etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017; depunerea contestațiilor: 28 – 30 iunie 2017; analiza contestațiilor: 03 – 05 iulie 2017; afișarea rezultatelor finale ale contestațiilor la sediul MTS: 06 iulie 2017; afişarea rezultatelor finale ale concursului la sediul DJST Satu Mare: 07 iulie 2017; perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie – 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Satu Mare este 27.450 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Fiecare solicitant poate să depună maxim 2 proiecte.

Priorități: Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport, recreere; Participare și voluntariat; Muncă și antreprenoriat. Pe lângă cele patru domenii se vor avea în vedere și elemente privind contribuția la incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul direcției www.djstsatumare.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.satumare@mts.ro.

 

Metodologia pentru CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE 2017 (și formulare din anexe)se poate consulta aici:

Metodologie CNPT, CNPS, CLP 2017