Acţiunile desfăşurate de Compartimentul Tineret sunt de următoarele tipuri:
1. Acţiuni proprii şi în parteneriate cu alte instituţii sau structuri guvernamentale sau nonguvernamentale. responsabil -consilier asistent Fazecas Delia
2. Finaţarea prin Concursul local de proiecte pentru Tineret a acţiunilor ONG-urilor de tineret sau pentru tineret.responsabil -consilier asistent Fazecas Delia

Activitatea Compartimentul Tineret se concretizează în:
• programe în domeniul tineretului;
• acţiuni şi proiecte de tineret;
• relaţii de cooperare şi colaborare cu alte instituţii;
• informarea şi consilierea tinerilor

Programul de susținere a acțiunilor de tineret 2016 Criterii și BUGET:

Programul de sustinere a actiunilor de tineret 2016 Criterii si buget