Bun venit pe pagina www.djstsatumare.ro!
Email: djst.satumare@mts.ro
CONTACT 0261.711.604
PROGRAM

Luni - Vineri 08.00 -16.30

ADRESA

Str. Vasile Conta, nr. 2, SM

Prezentarea DJST Satu Mare

header_prezentare
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, numită în continuare direcţia, este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului cu personalitate juridică, înfiinţată în baza O.G nr. 15/2010 şi care se organizează şi funcţionează în baza H.G nr. 776/2010.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare asigură implementarea la nivel judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
1. asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniile sportului şi tineretului;
2. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
3. urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
4. colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
5. organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
6. elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului ;
7. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerului Tineretului si Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
8. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
9. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
10. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
11. organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
12. organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
13. organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
14. propun Ministerului Tineretului şi Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
15. finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

Direcţia îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate şi prin regulamentele aprobate de Ministerului Tineretului şi Sportului .

Program funcţionare
Luni-Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Program audiente
Director Executiv:
Marţi: 9,00 – 11.30
Joi: 14.00 – 15.30