1.Cerere de acordare a avizului și autorizării funcționării structurilor sportive.

5-cerere-acordare-aviz-si-functionare-structura-sportiva

2.Cerere de înregistrare în Registrul sportiv.

6-cerere-inregistrare-in-Reg-Sportiv

3.Cerere pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv și / sau statutului.

7-cerere-modificari-act-constitutiv

4.Cerere de înregistrare în Registrul sportiv a solicitării de eliberare duplicat la Certificatul De Identitate Sportivă.

10-cerere-inregistrare-in-reg-sportiv-a-solicitarii-de-duplicat

5.Cerere informații publice L544/2001

Cerere informatii publice L544-2001

6.Reclamație administrativă informații de interes pubic

Reclamatie administrativa informatii de interes public