Anunț participare – Obiect : Demolare construcții  C.A. Ștrand Satu Mare

D.J.S.T. Satu Mare caută prestator în vederea demolării unor construcții din lemn din cadrul Centrului de Agrement Ștrand Satu Mare. Lucrările de demolare se vor executa conform Autorizației de desființare NR.27 /09.11.2016 emisă de primăria Municipiului Satu Mare, și conform Caietului de Sarcini NR.      2357/11.11.2016 emis de D.J.S.T. Satu Mare, mai jos anexat.

1.Obiect contract: Demolare construcții din lemn : Corp C3, C22, C24, C25 din cadrul Centrului de Agrement Ștrand Satu Mare, str. 24 Ianuarie, nr. 17.

2. Valoare:  0,00 lei . Căutăm prestatori dispuși să execute lucrările de demolare în schimbul materialului lemnos rezultat din demolare.

3. Criteriu de selecție : Durata de execuție demolării și transportului materialelor rezultate, asumată de executant.NU MAI MULT DE 45 DE ZILE DE LA DATA PREDĂRII AMPLASAMENTULUI.

4. Termen de depunere a ofertei : 5 zile lucrătoare – 21.11. 2016. Prin e-mail : djst.satumare@mts.ro, tel/fax/0261-711604 sau direct la sediul instituției: Str. Vasile Conta nr.2/A, mun. Satu Mare.

 

Caietul de Sarcini îl puteți consulta aici:

caiet-de-sarcini-demolare-constructii-de-lemn